ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

  • Dưới 15 tuổi vào thời điểm nộp đơn
  • Sinh sống trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh (không yêu cầu giấy thường trú, tạm trú)
  • Có nhu cầu cần hỗ trợ tài chính
  • Có trình độ tiếng Anh tối thiểu ở mức trung cấp